MAGAZYN BRANŻY GEMMOLOGICZNEJ I JUBILERSKIEJ

ARTYKUŁY

Artykuły » Gems & Jewelry Numer 3 » Rynek diamentów syntetycznych

Rynek diamentów syntetycznych

Tomasz Sobczak

Firmy oraz kupcy diamentów operujący na hurtowym i detalicznym rynku diamentów ze względu na poglądy dotyczące sprzedaży diamentów syntetycznych, podzielili się na dwa obozy...

Firmy oraz kupcy diamentów operujący na hurtowym i detalicznym rynku diamentów ze względu na poglądy dotyczące sprzedaży diamentów syntetycznych, podzielili się na dwa obozy. Przedstawiciele firm mający tradycyjne podejście do diamentowego biznesu twierdzą, że tylko kamienie naturalne ofiarowane ukochanej osobie są wyrazem prawdziwej miłości, natomiast ich oponenci pytają, co powoduje, że kamienie hodowane w laboratoriach są mniej romantyczne od tych wydobywanych z setek ton brudnych skał.

Wydaje się jednak, że prowadzona w ten sposób polemika przysłania interlokutorom twardą rzeczywistość jaka ma miejsce na rynku obrotu diamentami i powinni się raczej zastanowić jak zwiększać zainteresowanie klientów kamieniami oraz jak pozyskiwać nowe rynki zbytu, szczególnie obecnie, gdy coraz więcej potencjalnych inwestorów przeorientowuje swoje zainteresowania z diamentów na inne dobra luksusowe (dzieła sztuki, antyki, wina etc.). Pomimo tego zapotrzebowanie na diamenty nie maleje, bowiem szybkie bogacenie się obywateli krajów azjatyckich powoduje systematyczny wzrost popytu.

Globalna firma konsultingowa Frost & ullivan przeprowadziła w sprawie popytu na diamenty syntetyczne badania wśród respondentów z krajów Unii Europejskiej, USA, Chin i Indii, które zostały opublikowane w DEX Magazine. Z badań tych wynika, że o zakupie diamentu w krajach Unii Europejskiej nie decyduje jego pochodzenie, lecz przede wszystkim: cena, wiarygodny certyfikat, wielkość i esign (rodzaj szlifu).

TERMINOLOGIA

Z zaleceń organizacji międzynarodowych zajmujących się nomenklaturą diamentów (CIBJO, IDC) wynika, że klienci którzy chcą nabyć produkt, jakim jest diament syntetyczny powinni być w jasny i dokładny sposób informowani o jego naturze, pochodzeniu, wartości i cechach jakościowych. Terminy „diament hodowany” czy „diament kultywowany” używane zamiennie w stosunku do terminu „diament syntetyczny”, zdaniem wielu respondentów wprowadzają w błąd klientów, natomiast „diament syntetyczny” jest dla nich tożsamy z imitacją, podróbką lub kamieniem sztucznym lub „nieprawdziwym” (fig. 1).

Fig 1. Znaczenie terminu "diament syntetyczny".

znaczenie terminu "diament syntetyczny"

KRYTERIA ZAKUPU DIAMENTU

Czynniki decydujące o zakupie diamentu można podzielić na dwie kategorie: pierwszorzędne (brane pod uwagę w pierwszej kolejności) i drugorzędne (brane pod uwagę w drugiej kolejności).

Wśród czynników pierwszorzędnych w UE i Indiach najważniejsza jest cena diamentu, w Chinach wiarygodny certyfikat, natomiast w USA design (rodzaj szlifu) i wielkość kamienia (fig. 2). Do najważniejszych czynników drugorzędnych Europejczycy i Amerykanie zaliczają design i wielkość diamentu, natomiast Chińczycy i Hindusi jakość i wiarygodność certyfikatu (fig. 3).

Fig. 2. Pierwszorzędne czynniki decydujące o zakupie diamentu.

Fig. 3. Drugorzędne czynniki decydujące o zakupie diamentu.

ATRAKCYJNOŚĆ DIAMENTU SYNTETYCZNEGO

Dla klientów posiadających wiedzę o diamentach syntetycznych najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy ich zakupie jest gwarancja pochodzenia. Drugim co do ważności jest ekologia, rozumiana jako pozyskiwanie kamieni bez destrukcyjnego wpływu na środowisko (UE, USA, Indie) lub cena (Chiny) (fig. 4). Według opinii analityków rynku obrotu diamentami duży wpływ na powyższe sondaże ma również dobrze znana opinii publicznej sprawa „krwawych diamentów”, kamieni pozyskiwanych nielegalnie w krajach afrykańskich ogarniętych pożogą wojenną. Amnesty International udowodniła, że np. diamenty angolańskie kosztowały życie 0,5 mln istnień ludzkich i 1,7 mln wypędzonych, a diamenty z Sierra Leone ok. 50 tys. zabitych.

ZAINTERESOWANIE ZAKUPEM DIAMENTU SYNTETYCZNEGO

Badania rynku obrotu diamentami wykazały, że klienci nie mający wiedzy na temat diamentów syntetycznych nie są zainteresowani ich zakupem (64–76%) (fig. 5), natomiast klienci posiadający taką wiedzę są nimi zainteresowani (65–74%) (fig. 6). Z powyższych zestawień wynika, że w interesie producentów diamentów syntetycznych leży edukacja potencjalnych klientów. Kluczową sprawą jest również ich zaufanie do sprzedawców detalicznych (jubilerów, firm jubilerskich etc.), którzy w klarowny sposób powinni informować nabywców o laboratoryjnym pochodzeniu oferowanych kamieni.

KONKLUZJA

Wydaje się, że obecność na rynku jubilerskim diamentów syntetycznych jest ostatecznie przesądzona. Coraz więcej klientów będzie zainteresowanych ich zakupem choćby ze względu na gwarancję pochodzenia, brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne czy cenę. Dystrybutorzy diamentów syntetycznych wiedzą, że kluczowymi, w podejmowaniu świadomej decyzji ich zakupu przez klientów, są trzy czynniki:

  1. gwarancja pochodzenia i certyfikacja;
  2. jednoznaczne nazewnictwo;
  3. edukacja.

Fig. 4. Czynniki określające atrakcyjność diamentu syntetycznego

Fig. 5. Zainteresowanie zakupem diamentu syntetycznego (klient nie posiadający wiedzy nt. diamentu syntetycznego).

Fig. 6. Zainteresowanie zakupem diamentu syntetycznego (klient posiadający wiedzę nt. diamentu syntetycznego).

MAGAZYN