MAGAZYN BRANŻY GEMMOLOGICZNEJ I JUBILERSKIEJ

REDAKTOR NACZELNA
JUSTYNA OŻDŻEŃSKI

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
TOMASZ SOBCZAK

SEKRETARZ REDAKCJI
MACIEJ OŻDŻEŃSKI

GRAFIKA I SKŁAD
TOMASZ SPINEK

NADZÓR TECHNICZNY
DARIUSZ KULIK

KOREKTA
ALICJA PODSTOLEC

TŁUMACZENIA
MAGDALENA PIEPRZYK

Gems&Jewelry to magazyn branży gemmologicznej i jubilerskiej

Pismo zostało założone w 2014 r. z myślą o ściśle sprecyzowanej działalności, skupionej na popularyzacji fachowej wiedzy z zakresu gemmologii i jubilerstwa, ograniczającej przy tym do minimum treści komercyjne. Od 2015 r. stanowi organ prasowy Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego.

Gems&Jewelry funkcjonuje jako oficjalnie działające wydawnictwo z indywidualnym numerem ISSN (International Standard Serial Number - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego). Pismo wyróżnia się wysokim poziomem prezentowanych treści, zawartością publikacji recenzowanych oraz anglojęzycznych streszczeń artykułów. Całość jest efektem pracy wielu znakomitych specjalistów, wybitnych przedstawicieli swoich dziedzin, dzięki którym magazyn przekazuje bogactwo treści o charakterze naukowym. Wszystko to złożone jest w jeden charakterystyczny, dobrze przemyślany element jakim jest profesjonalny magazyn branżowy, dystrybuowany bezpłatnie min. w czasie największych wystaw targowych.

MAGAZYN